Pune Zilha Sahakari Dudh Utpadak Sangh Ltd. Katraj Dairy, Katraj, Pune - Satara Road, Pune - 411046.